Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23750
Lucie Koláříková
Host

1) Je železo (Fe) těžký kov, nebo není (zdůvodněte a uveďte proč je Fe významný prvek ve výživě zejm. batolat)?
2) Proč jste analyzovala po jednom vzorku ze dvou lokalit a jaká to pro Vaši studii přináší rizika?
3) Jakou úlohu plní sorpční komplex v půdě ve vztahu k cizorodým látkám?