Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23749
Přemysl Uzel
Host

1) Sledovaná území jsou EVL. Jaký systém hodnocení ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.277/2019 Sb., o ochraně přírody a krajiny má takový dokument obsahovat ve vztahu k Vámi navrhované revitalizaci toků?
2) Jaký byl Váš podíl na výzkumu výskytu vranky obecné a není uveden v metodice?
3) Vysvětlete Graf 28, který nemá uvedeny parametry osy x a y, a také graf 32 „průměr (mm)“