Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 4, 8

#23458
Miroslava Lorencová
Host

(k druhé otázce (Porovnání významu záchrany zraněných a hendikepovaných živočichů záchrannými stanicemi s jinými formami druhové ochrany) bych ještě ráda doplnila, že systém NSZS řeší i situace, kde dochází k ohrožení zdraví dotyčného živočicha, ačkoliv nedošlo k žádnému porušení zákonů, nebo předpisů – např.: vniknutí zvířete do budovy, pokud ji není samo schopno opustit – čímž opět ostatní formy druhové ochrany elegantně doplňuje)

Děkuji a přeji hezký den