Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 4, 8

#23434
Amálie Hrušková
Host

1. otázka – Jakým způsobem jste vyhledávala odborné články pro svoji práci?
Jelikož téma, kterým se ve své práci zabývám, je málokdy rozebírané a vůbec zmiňované v české literatuře musela jsem ve své práci čerpat především z cizojazyčných online článků, na které mě odkázala má odborná konzultantka z Univerzity Hradec Králové.
Během své práce jsem si dohledávala mnoho informací z důvěryhodných a odborných zdrojů např. z oficiálních webových stránek NCBI (National Center for Biotechnology Information), na kterých jsou k dispozici mnoho vědeckých článků, týkající se alespoň okrajově problematiky mé práce.

2. otázka – Jak se pozná stáří transpozonu?
Odhady věku transpozonu byly dříve založeny na odchylkách odvozených od původních sekvencí (před inzercí transpozonu) nebo fylogenetické analýzy, což se ukázalo ,že je nespolehlivé, zejména u starších elementů. Proto byla vyvinuta nová metoda odhadu stáří transpozonů na základě skutečnosti, že když se transpozony rozšířily po celém genomu, vložily se a fragmentovaly se do starších transpozonů, které již byly přítomny. Proto věk transpozonů lze odhalit podle toho, jak často byly roztříštěny v průběhu evoluce.
Většina transpozonů postupem času také ztrácí určité schopnosti, většinou se jedná o schopnost transpozice. Transpozon již není schopen produkovat potřebné enzymy pro transpozici, nebo v případě neautonomních transpozonů je využívat od svých hostitelských sousedních transpozonů.
Stáří transpozonu také můžeme pozorovat na množství naakumulovaných repeticí, které jsou přítomné na koncích transpozonu. Čím složitějšími a delšími repeticemi je transpozon ohraničován tím se předpokládá, že roste i jeho věk.