Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 13, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 13, 18

#23429
Karolína Kopecká
Host

Obecně je v lekcích zásadní práce s jednotlivými bloky, které se v lekcích používají od těch nejméně složitých až po ty více. Pokud micro:bit chceme využít, bez znalosti bloků se opravdu neobejdeme. Konkrétně ve 3. lekci se žák naučí, jak zapojit pomocí bloků do programu také LED diody a nastavit jejich hodnotu světelnosti. Rovněž si utvrdí znalosti z předešlé lekce a využije k sepsání programu bloky „while true“ a „pause (ms)“. Cílem je tedy sestavit program, díky kterému budou LED diody blikat a zároveň se seznámit s novým blokem „set brightness“ (nastavení světelnosti), který uplatní i v dalších lekcí.