Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 13, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 13, 18

#23416
Jana Nývltová
Host

Miroslav Jarý
Využití strojového učení pro predikci vývoje cen na světovém trhu
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Řezníčkova 451, 547 01 Náchod

1. otázka – Proč autor zvolil zrovna téma strojového učení a predikce vývoje cen na světovém trhu?
2. otázka – Dělal autor průzkum existence obdobného SW. Porovnával výsledky svého SW s tím/těmi dostupnými a jak porovnání dopadlo?