Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 6 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 6

#23378
Jana Nývltová
Host

Kristýna Pluhařová
Povědomí veřejnosti o transgender problematice
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Procházková 303, 54101 Trutnov

1. otázka – Domníváte se, že by se odpovědi v rámci jednotlivých věkových kategorií (26+) lišily v závislosti na úrovni dosaženého vzdělání, sociálního zázemí, demografických údajích (velikost sídla bydliště, …) respondentů? Pokud ano, proč?
2. otázka – Domníváte se, že pro zvýšení povědomí o tématu, popř. jeho destigmatizaci, je v současné české společnosti děláno maximum? Pokud ne, jaký je Váš návrh na zlepšení situace?