Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 6 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 6

#23375
Jana Nývltová
Host

Kamila Šimková
Příručka první pomoci
Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova 451, 54701 Náchod

1. otázka – Kapitola resuscitace by jistě zasloužila doplnit, zvlášť pokud pracujete v dětském kolektivu. Víte, jaké jsou nejčastější příčiny zástavy oběhu u dětí a jaké u dospělých?
Jsou rozdíly v laické resuscitaci u dětí a dospělých? (Jistě by bylo vhodně doplnit text ke kardiopulmonální resuscitaci i názornější obrázkovou výpravou. Např. spojnice prsních bradavek nebude jistě ve stejném místě hrudní kosti u adolescenta a u 100 kg postarší dámy?)
2. otázka – Čím se Vaše příručka první pomoci liší od ostatních příruček první pomoci (např. právě příručky – Zdravotník zotavovacích akcí)? Pokud zamýšlíte její distribuci mezi veřejnost, doporučili bychom Vám příručku recenzovat lékařskými profesionály, některé obecné postupy se mohou lišit. Využila jste poměrně málo odborných literárních zdrojů, čerpáte převážně z on-line zdrojů, nenapadlo Vás využít více odborné literatury o předlékařské první pomoci?