Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17

#23362
Miroslav Harant
Host

Druhá část odpovědí:
4) Je možné situaci na české „internetové“ scéně (řetězové emaily, hoaxy atd.) porovnat se situací v ostatních státech EU? Je situace v České republice v tomto ohledu něčím specifická?
Na situaci v ostatních státech EU jsem se nezaměřoval, především kvůli nedostatku snadno dohledatelných zdrojů o tomto jevu v daných zemích. V zahraničí, např. ve Velké Británii, se věnuje mnohem větší pozornost typu řetězových e-mailů, který se nazývá „phishing“ – jde o podvodné e-maily, které usilují o získání údajů z platebních karet, popř. jiné způsoby odcizení citlivých osobních údajů. Pole dezinformačních hoaxů není nejspíš ani v zahraničí tak důkladně zpracováno, jediný, pokud možno srovnatelný stát, je Slovensko, jelikož menší část řetězových e-mailů se šíří i ve slovenštině. Z toho usuzuji, že tam bude situace podobná jako zde. Co se ostatních států týče, bylo by určitě možné a přínosné se na ně zacílit jako na předmět dalšího zkoumání.

5) Zajímalo by mě, jestli je známé, proč jsou hoaxy rozesílány zejména z proruských serverů?
U této odpovědi by bylo možné dlouze spekulovat, faktem však je, že mezi společné aspekty, jež vykazovala drtivá většina zkoumaných e-mailů, patřil silně proruský narativ, tedy šlo o především o útoky na instituce, vůči kterým se Rusko vymezuje. Podobné znaky, tedy oslabování protivníků spíše než otevřená podpora Ruska, se řadí do prvků ruské dezinformační kampaně (na základě publikace PSSI „Proruská dezinformační kampaň v České republice a na Slovensku“ – online zde: http://www.pssi.cz/download/docs/355_desinformacni-kampan-pssi.pdf). Samotný původ mnou zkoumaných hoaxů je však neznámý, jde o něco, čím by bylo vhodné se do budoucna zabývat. Ačkoliv texty značné části e-mailů pochází z proruských dezinformačních serverů, nelze s jistotou říci, že právě tyto weby je prvotně e-mailem rozšířily. Je také možné, že text byl zkopírován a rozeslán třetí stranou.

6) Je na zjištěných výsledcích něco, co vás jako autora vyloženo překvapilo?
Behem vytváření práce mě pravidelně překvapovaly obsahy jednotlivých e-mailů, počty příjemců daných hoaxů, napoprvé mne překvapila i poměrně emocionální reakce na můj průzkum na Facebooku, kde byl můj dotazník sdílen, kdy jsem byl posílán „s motykou do vinohradu“, jelikož jde o „smysluplnější práci“.
Co mě ale však s odstupem po získání výsledků překvapilo nejvíce, tak to, co všechno jsou lidé ochotni přeposlat a jakým očividným lžím jsou po důsledné manipulaci ochotni uvěřit a jak se poté alternuje jejich pohled na svět. Společenský aspekt, který zahrnoval vykročení z mé vlastní sociální bubliny a nevyhnutelnou srážku s realitou – to vnímám jako to nejzásadnější, co mi poměrně razantním způsobem otevřelo oči.