Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23340
Renata Milerová
Host

Vážená slečno Carbolová,
Vaše práce v oboru zdravotnictví s názvem „Vliv léčiva aminofylinu na draslíkový inward rectifier proud u lidských srdečních buněk“ je kvalitní, obhajoba jasná a pěkně podaná. Práce splňuje požadavky pro postup.
Proto Vaši práci doporučujeme pro postup do celostátního kola.

Gratulujeme Vám a přejeme mnoho dalších badatelských úspěchů.

Pořadí obor zdravotnictví
1. místo Natálie Carbolová
Vliv léčiva aminofylinu na draslíkový inward rectifier proud u lidských srdečních buněk

2. místo Aneta Potomská
Metody a praktické využití alternativní medicíny

3. místo Vojtěch Krobot
Environmentální faktory Parkinsonovy nemoci – brožura pro pacienty

4.-6. místo Josef Šimeček
Vyhodnocení parametru anti-Xa u pacientů léčených rivaroxabanem ve Slezské nemocnici Opava

4.-6. místo Alice Školoudíková, Sammy John Frenn
Periferní cévní rezistence v mozkových tepnách u pacientů s aterosklerotickým postižením karotických tepen

4.-6. místo Petra Adamčíková, Kateřina Varkočková
Rizikové faktory progrese aterosklerotických plátů v krkavicích

Anna Stejskalová – hodnocena mimo pořadí
Postoj dnešní společnosti k očkování

Jana Žurková – KK se nezúčastnila
Neplodnost a asistovaná reprodukce

Martina Hábová – – KK se nezúčastnila
Znalost epilepsie mezi středoškolskými studenty

Vážený pane Šalajko,
Vaše práce v oboru chemie s názvem „Optimalizace syntézy redukovaného grafen oxidu pro aplikaci v Ramanově spektroskopii“ je kvalitní, obhajoba jasná a dobře podaná. Práce splňuje požadavky pro postup.
Proto Vaši práci doporučujeme pro postup do celostátního kola.
Gratulujeme Vám a přejeme mnoho dalších badatelských úspěchů.

Pořadí obor chemie
1. místo Jiří Šalajka
Optimalizace syntézy redukovaného grafen oxidu pro aplikaci v Ramanově spektroskopii
Je třeba se však zmínit, že by stálo za úvahu ověřit, zda můžete natočit video s něčí pomocí ještě jednou. Když to neuděláte, nic se nestane, píšeme o tom, protože Vás samotného to už napadlo.

2. místo Max Mrštík, Ondřej Ježowicz
Syntéza nových derivátů dihydropteridinonu s potenciální biologickou aktivitou

3. místo Daniel Myšák
Stanovení chloridů, síranů a dusičnanů z kyselých dešťů za pomoci kapilární elektroforézy

Gratulujeme všem účastníkům krajského kola a přejeme mnoho dalších badatelských úspěchů.
Porota