Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23333
PhDr. Milan Hána
Host

Hodnocení prací SOČ:
Všem soutěžícím v našich oborech:
Děkujeme Vám všem, že v této nelehké době, kdy se poprvé v dějinách SOČ změnily soutěžní podmínky,
jste všichni předložili zajímavé práce.
Přejeme Vám mnoho úspěchů ve studiu a samozřejmě i v soukromém životě.

Obor 13:
M. Konečný – 1. místo, bez postupu
Porota oceňuje snahu vytvořit vlastní projekt, který se opírá o prvky behaviorální ekonomie.
S ohledem na obor je potřeba příště více zohlednit ekonomické otázky, zároveň i vynechat
prvky hovorového jazyka.

Obor 14:
Nina Křížová – 1. místo

Porota oceňuje přehledné a fundované zpracování práce, zároveň i praktický výzkum s využitím moderních metodik. Kladně hodnotí i odbornou fundovanost v rámci odpovědí.

Eliška Josková – 2. místo
Porota oceňuje přehlednost zpracování a funkční začlenění výzkumu do celkové práce.
Velký klad spatřuje zároveň ve velkém využití ve školské praxi s ohledem na reprezentativní vzorek respondentů.

Adéla Svobodová/A. Pistrichová – 3. místo

Porota ocenila strukturu práce, která vychází z velkého množství zdrojů. Zajímavý je i výzkum
i sebevědomá obhajoba.
V dalším případném pokračování doporučujeme rozšířit práci o výzkumy z oblasti psychologie
a sociologie.

Michaela Pavlisová – 4. místo

Porota oceňuje práci jako přehlednou příručku pro výuku IT. Výborně sestavený pracovní list lze využít nejen při výuce, ale i pro zájemce o daný obor.