Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 10 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 10

#23321
Martin Klusáček
Host

Dobrý den všem soutěžícím. Dovolte mi, abych vyhlásil výsledky krajského kola SOČ v oboru 10: Elektrotechnika.
Porota se shodla na tomto pořadí:
1. místo a postup do dalšího kola: Radim Štefáček, Automatizační modernizace modelové železnice TT
2. místo a doporučení do licitace: Barbora Fučíková, Systém kontrolující množství toaletního papíru
3. místo: Štěpán Pipek, Model autonomního větrání
4. místo: Josef Chytrý, Pomůcka pro měření rezonančního obvodu
Vítězi gratulujeme a všem děkujeme za účast. U všech prací oceňujeme volbu tématu, velmi dobré až výborné zpracování písemných prací, které mají všechny atributy toho, jak mají odborné práce vypadat (včetně citací zdrojů, seznamu obrázků apod.) a dotažení projektu minimálně do funkčního prototypu.
U pana Štefáčka oceňujeme zejména to, že jeho produkt je skutečně funkční a je použitelný i u jiných modelových železnic. Z hlediska praktičnosti a použitelnosti byl ze všech prací nejlepší. Rovněž oceňujeme jeho prezentaci, ve které funkčnost předvedl. Zkuste ještě konzultovat s nějakým dobrým programátorem, jak by se dal program napsat jinak, abyste si vystačil jen se dvěma senzory a závory vám fungovaly bez ohledu na délku vlaku.
U sl. Fučíkové oceňujeme originální nápad a to, že se pokusila vyřešit problém, který ji i její spolužáky skutečně trápí. Nikdo z porotců se ještě nesetkal s tím, že by nějaký podobný snímač někde v praxi viděl. Rovněž oceňujeme podobu práce i velmi dobře připravenou prezentaci. Škoda, že jsme při prezentaci neviděli celé zařízení v provozu. Pokud dostanete šanci na účast v celostátním kole, budete muset mít výrobek připravený ve funkčním stavu, abyste mohla při obhajobě ukázat, jak funguje.
Pan Pipek přišel se zajímavým nápadem, ale je fakt, že ovládání oken už se v automatizaci používá a určitě existuje nějaký výrobce komerčních systémů. Nicméně to, že se podařilo výrobek dotáhnout do prototypu, jsme velmi ocenili. Písemná práce má velmi dobrou úroveň, prezentace také. Bohužel jsme při prezentaci neviděli, jak zařízení funguje v praxi. Bylo by určitě potřeba přesně definovat, při jaké kombinaci teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 a jejich (ne)překračování nastavených hodnot, se má okno otevřít a kdy zavřít.
Pan Chytrý přišel s užitečným nápadem na učební pomůcku, kterou dotáhl až do stadia, kdy přípravek vyrobil. Škoda, že neměl čas na jeho proměření a škoda, že si nevytvořil svoji vlastní prezentaci. Práce by byla určitě hodnocena lépe.

Jménem svým i jménem celé poroty vám přeji mnoho úspěchů ve vašem dalším studiu. Věřím, že účast v soutěži SOČ berete jako dobrou zkušenost, kterou uplatníte při svém dalším studiu nebo třeba i později v praxi.
Všechno nejlepší.

Martin Klusáček