Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#23314
Svatava Křížová
Host

Po formální i odborné stránce splnila práce požadavky. Oceňujeme rozsáhlý vlastní výzkum i výběr tématu. Reakce na položené otázky porotců dokazuje, že dané problematice studentka rozumí.
Do celostátního kola doporučujeme upravit grafickou stránku práce – číslování stránek na střed, odstranit prázdné stránky, zlepšit vlastní projev – srozumitelněji, špatná výslovnost E.coli.
Na str. 25 opravit faktickou chybu /vzniklou zřejmě překlepem/- St. Aureus – je G+ bakterie.