Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#23312
Svatava Křížová
Host

Jedná se o kompilační práci, malý vzorek respondentů, nepřesně zpracované výsledky dotazníkového šetření, nedostatky po formální stránce, oceňujeme snahu poukázat na tento typ onemocnění.