Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#23311
Ing. Kučerová Naděžda
Host

Krajské kolo SOČ – hodnocení prací v oboru 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů

Vážení soutěžící, všem děkujeme za účast v této soutěži, všechny práce byly zpracovány na velmi pěkné úrovni.

Porota stanovila následující pořadí prací:
1. místo – Jakub Svoboda Bytový dům Okříšky
Zdůvodnění: Student navrhl projekt bytového domu v Okříkách. Práce je provedena ve velkém rozsahu bez větších chyb. Zpracoval situaci, studii a dokumentaci pro stavebního povolení, včetně vizualizací exteriéru a interiéru. Objekt zapadá do okolní zástavby. Vyřešil parkování a klidovou zónu na daném pozemku. Vhodně zvolil konstrukční systém a dobře si poradil s dispozičním řešením bytového domu. Technická zpráva neodpovídá platné legislativě, doporučujeme ji upravit.
Doporučujeme práci k přímému postupu do celostátního kola.

2. místo – Anežka Cimrmanová Bytový dům – Okříšky
Zdůvodnění: Studentka navrhla 2 totožné bytové domy v Okříškách. Zpracovala studii bytového domu, včetně vizualizací exteriéru a interiéru. Vizualizace jsou velmi pěkně propracované. V samotném návrhu se objevují některé nesrovnalosti v konstrukčním i dispozičním řešení domu i rozsah práce by mohl být větší. Studentka uvádí, že i po odevzdání v práci pokračovala a zpracovala ji na úrovni DSP. Komise doporučila, aby na této práci dál pokračovala a určitě ji dokončila a dál prezentovala.
Doporučujeme práci k postupu z 2. místa do celostátního kola – jako náhradníka.

3. místo – Matěj Škorpík Hospodaření s vodami v rámci stavebního objektu
Zdůvodnění: Student zpracoval práci velkého rozsahu. Teoreticky popisuje Hospodaření s vodami v rámci stavebního objektu, vychází z odborné literatury. Student předvedl vysoké znalosti ve svém oboru, zájem o něj. Velmi pěknou úroveň měly jeho prezenční schopnosti. Práce je bez výpočtů, vlastních návrhů a měření. Práce je hodně teoretická a autor se podílí menší mírou na řešení daného problému.
Nedoporučujeme práci k postupu do celostátního kola.

4. místo – Michaela Heralová a Ondřej Řepa Stálá expozice historie a vývoj IT
Zdůvodnění: Práce popisuje vytvoření stálé expozice historie a vývoj IT. Práce zajímavá, přínosná pro školu i město. Studenti vynaložili značné úsilí a mnoho času při řešení výstavy. Porota se dohodla, že práce neodpovídá náplni daného oboru. Doporučila ji využít v jiných oblastech.
Nedoporučujeme práci k postupu do celostátního kola.

V Třebíči dne 7.5.2020 Ing. Kučerová Naděžda, předsedkyně poroty