Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23308
Ježowicz, Mrštík
Host

Dobrý den,

velmi děkujeme za zhodnocení.

1. Jak dlouho jste se na projektu výzkumné skupiny Dr. Lucie Brulíkové podíleli? Jaký přesně byl váš přínos pro práci skupiny? V čem přesně spočívala vaše optimalizace metody?

Na projektu jsme se podíleli 13 měsíců. Pravidelně jsme dojížděli na UPOL Přírodovědeckou fakultu, kde jsme po prostudování pracovních postupů, pod odborným dohledem paní doktorky prováděli syntézu předdesignovaných derivátů dihydropteridinonu. Dále jsme se také podíleli na konečném čištění finálních látek, aby mohly být testovány na jejich biologickou aktivitu. Optimalizace metody spočívala především v kroku, kdy byla prováděna redukce nitro skupiny. Během tohoto kroku jsme zjistili, že při redukci na pevné fázi dochází samovolné cyklizaci a produkt tak zůstal ve směsi s reakčním roztokem. Zjistili jsme, že je výhodnější odštípnout látku z pryskyřice ve fázi nitro derivátu a poté redukovat pomocí zinku již v roztoku. Což vedlo ke zlepšení výtěžků, jelikož tento krok byl problémový

2. Uvádíte řadu instrumentálních analytických metod a dalších pojmů pouze zkratkou, bez uvedení názvu a vysvětlení principu (NMR, LC-MS, APCI zdroj, …). Stejně tak neuvádíte čistotu používaných chemikálií.

Školitelka trvala na tom, že není potřeba princip těchto metod rozepisovat, že je to běžná praxe v organické syntéze.

NMR-nuklerární magnetická rezonance, LC-MS-kapalinová chromatografie ve spojeni s hmotnostní spektrometrií, APCI-atmospheric-pressure chemical ionization(chemická ionizace za atmosférického tlaku

Sami jsme prováděli LC-MS analýzy, NMR bylo změřeno školitelkou.

Všechny komerčně zakoupené chemikálie byly používány v takovém stavu, jakém byly zakoupeny, bez dalšího čištění.

3. Tabulka 1 není v práci dostatečně okomentována. Výhody jsou doplněny ve videu. Srovnáním výhod a nevýhod jednotlivých metod, uveďte, co bylo rozhodující pro volbu syntézy na pevné fázi.

Tabulka 1 slouží pouze pro nastínění rozdílů mezi syntézou na pevné fázi a syntézou v roztocích (kapalné fázi.

Pro volbu syntézy na pevné fázi bylo rohodující využití v medicinální chemii, kde je klíčové získat v krátké době knihovnu látek pro vytvoření SAR studie.

Ježowicz, Mrštík