Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 2 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 2

#23297
RNDr. Jan Břížďala
Host

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Vážení soutěžící,

za celou komisi vám chceme moc poděkovat za účast v krajském kole SOČ, které se poněkud netradičně muselo konat touto distanční formou. Víme, že toto období je i pro vás nepříjemné, jelikož jste omezeni ve svých osobních aktivitách a běžném fungování. O to více si ceníme, že jste s plným nasazením se účastnili i těchto on-line obhajob a kromě vytvoření práce samotné a videa obhajoby jste také zodpovídali otázky nás, porotců. Všechny práce jsou velice kvalitní a je znát, že jste jejich tvorbou strávili obrovský čas a tématy jste se zabývali s nasazením. Navíc je zde předpoklad, že berete tuto práci jako první vlaštovku, na které budete dále stavět a zahájené projekty rozvíjet. Každého z vás tato soutěž určitě obohatila a poskytla vám nezpochybnitelnou zpětnou vazbu.

Porota se shodla, že vítězem krajského kola SOČ v kategorii Fyzika se stane práce Rameno pro hendikepované řidiče a spolujezdce od pana Novotného. Na druhém místě se umístila práce Filmová dozimetrie v radioterapii od pana Matějka a třetí místo získal pan Melichar s prací Výpočty balistických drah. Naše porota může navrhnout i práci na druhém místě k postupu do celostátního kola, čehož jsme využili.

Ještě jednou vám všem děkujeme za účast a těšíme se na vás příště, snad již v ne-COVIDovém čase. 🙂

RNDr. Jan Břížďala, předseda poroty