Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23288
Martin Hlaváč
Host

Vladan Vítek
Stanovení koncentrace iontů vybraných kovů ve vybraných tocích v Ostravě

Odebrané vzorky jste určoval sám s pomocí lab. techniky za přítomnosti laboranta, nebo Vám byly analyzovány odborným pracovištěm?