Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota D : Učební pomůcky- ekonomie Odpověď na téma: Porota D : Učební pomůcky- ekonomie

#23250
Silvie Kempová
Host

2. místo: Terezie Hahnová
název práce: Tvorba herbáře se zaměřením na vybrané biotopy České a Slovenské republiky
název školy: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
odkaz na video: https://youtu.be/Chb5NKb8lM8

Práce splňuje požadavky pro středoškolskou odbornou činnost, je na velmi dobré odborné úrovni, která bohužel nemá praktické ověření. V práci jsou neúplně citovány internetové zdroje. Pozitivně oceňujeme Vaše nadšení, zápal a trpělivost při lisování a fotografování rostlin. Práce by si zasloužila ještě další rozšíření a to ověřením, zda studenti oborů přírodovědného lycea a agropodnikání dokáží podle Vašich poznatků a podle Vašeho herbáře správně rozpoznat rostliny a určit, kde se jaká rostlina vyskytuje a které prostředí je pro ni nejlepší.