Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 3,4 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 3,4

#23241
Vítězslav Havlíček
Host

Dobrý den, paní Jirsová,
mé odpovědi na položené dotazy jsou:
1. V první řadě jsem toužil po tom, abych mohl pracovat na biologickém výzkumu, a proto jsem kontaktoval Ústav biologie obratlovců AV ČR. Zde mi bylo navrhnuto téma práce a hypotéza, kterou jsem po svých modifikacích nakonec stanovil.
2. U ptáků se virus vztekliny na rozdíl od letounů přirozeně nevyskytuje. Bylo zaznaménano pouze pár případů nákazy tímto virem. Situace ve vztahu k viru vztekliny jako u letounů tedy není podobná. Letouni jsou jako savci bližší člověku než ptákům a jejich patogeny jsou spíše schopné infikovat člověka. Z toho důvodu se o viry letounů vědci zajímají více než o viry ptáků.
Vztah mezi ptáky a virem vztekliny byl studován. Glykoprotein RABV se u ptáků neváže na receptor p75NTR, zatímco u savců ano (Warrell, 2004). Při experimentální infekci ptáků virem vztekliny může docházet k rozvinutí klinických příznaků, ale i k přežití infekce (Jorgenson et al., 1976).
Děkuji za dotazy.
Vítězslav Havlíček