Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23219
Michaela Pavlisová
Host

Dobrý den,

v minulosti jsem se já osobně setkala s baitingem, svůj případ více rozebírám v odpovědi na otázku pana PhDr. Milana Hány. S ostatními typy útoků jsem se naštěstí nesetkala.

Ano, řekla bych, že jsou to právě oni, společně se seniory, kteří tvoří nejzranitelnější skupinu. Ovšem myslím si, že nejsou cílovou skupinou. Právě z tohoto důvodu bych řekla, že nejohroženější skupinou jsou senioři, jelikož jsou snadno zmanipulovatelní, naivní, neznalí internetu a mají finanční prostředky, což je ten zásadní rozdíl mezi jimi a dětmi.
Ovšem na druhou stranu si musíme uvědomit, kolik seniorů používá internet, rozhodně se nedostáváme do čísel jako u dětí ve věku 14-15 let.

Proto bych řekla, že tyto dvě skupiny jsou nejohroženější. Avšak svou praktickou část jsem záměrně soustředila na děti této věkové kategorie, jelikož je důležité tuto problematiku šířit mezi ty, kteří více tráví svůj volný čas na internetu.