Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23168
Aneta Potomská
Host

1. Otázka spíše osobní. Jak velkou máte osobní zkušenost s alternativní medicínou? Nechala byste Vy sama léčit člověka s rakovinou pouze pomocí alternativní medicíny?
Osobně nemám nijak rozsáhlou zkušenost s alternativní medicínou. Konzumuji maximálně tak bylinný čaj v případě různých respiračních onemocnění a to za současného užívání předepsaných léků od lékaře. Osobně vnímám alternativní medicínu jako podpůrnou léčbu k povzbuzení těla v boji proti nemocem a ideálně ji kombinovat se standardní léčbou jak jsem již zmínila. Není však ideální a nedoporučila bych žádnému onkologickému pacientovi se spoléhat čistě na účinky alternativní medicíny. Její účinnost je velmi omezená v případě závažnějších onemocnění. Pro daného pacienta jejím podpůrným prvkem může být tzv. placebo efekt, jeho efektivitu dále však nebudu rozebírat, protože toto nebylo předmětem mé práce. Původně otázka mohla být možná myšlena, proč jsem si zvolila dané téma, když ne z vlastní zkušenosti? Protože dané téma je častým předmětem diskuzí a osobně jsem právě nevěděla mnoho o alternativní medicíně. Chtěla jsem se tak touto prací obohatit o nové zkušenosti a ty dále předat dále čtenáři.
2. Kde jste vyhledávala informace o sasance a sněžence? V práci uvádíte, že se nepoužívají v léčitelství.
Vycházela jsem ze zdrojů uvedené v práci. Konkrétně v knize „Kapesní atlas rostlin“ (Albert Pilát) je uvedeno že je sasanka hajní jedovatá, přičemž jsou tyto účinky nejsilnější v čerstvé rostlině. Obdobně je popsána i sněženka podsněžník, která patří mezi mírně jedovaté rostliny. Tímto je vyloučena konzumace čerstvých rostlin. Sušina je dále stále mírně jedovatá a není tedy běžné a vhodné ji užívat k léčbě v alternativní medicíně. Domnívám se, ale že se v moderní medicíně mohou být použity k výrobě léčiv z jejich alkaloidů, toto je však údaj nad rámec mé práce, kde jsem se nezabývala bližším porovnáním s moderní medicínou.