Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota F: elektrotechnika – informatika Odpověď na téma: Porota F: elektrotechnika – informatika

#23153
Jonáš Dej
Host

Dobrý den,
děkuji za otázku.
Samotné zpoždění signálu, díky vzdálenosti od vysílače se odhaduje na více než 3 milisekundy na 1000 km ovšem největší odchylka přijímání je způsobena získáváním signálu pomocí nízkonákladového DCF77 modulu. Protože modul využívá pouze část signálu (amplitudově modulovaný) a je vyroben z nedokonalých součástek, dokáže určit začátek sekundy s nepřesností ± 0,1 s. Další nepřesnost vzniká ve fázi přeposílání impulzů. Ačkoliv samotný program v Arduinu je napsán tak, aby eliminoval zpoždění, velká odchylka vzniká i zde (pravděpodobně se bude pohybovat v řádu desetin sekund, záleží na počtu kmitů, které Arduino posílá). Čas, který potřebujeme na poslání, závisí také na výkonu mikrokontroléru Arduina. Pokud bychom chtěli tyto problémy eliminovat, museli bychom zakoupit kvalitnější DCF77 modul a výkonnější mikrokontrolér. Další možné řešení je opustit od kalibrování pomocí DCF77 signálu a přejít na např. NTP nebo GPS, což by ovšem mělo jak své výhody, tak nevýhody.
Jonáš Dej