Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 10 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 10

#23127
Radim Štefáček
Host

Dobrý den, vážený pane Dundeli.

1) Pokud by byla souprava delší, než je popisováno na obrázku 22, tak by nastala situace, kdy vlak svojí délkou sepne jak spínací, tak i rozepínací čidlo zároveň. To by následně znamenalo ,,zmatení systému“, který by nevěděl, zdali má sepnout, nebo rozepnout. Závory by tak zůstaly beze změny stát a požadované sepnutí a následné rozepnutí by neproběhlo.

2) Problém se vzniklým rušením jsem eliminoval pomocí odrušení vedení. Využil jsem tak stíněných vodičů, které ideálně pokryly celou oblast rušení a eliminovaly nežádoucí chování systému. Po konzultacích s učiteli jsem samozřejmě zvažoval a zároveň i aplikoval jiné možnosti odrušení. Využil jsem například diodu, kterou jsem připojil na výstup celého systému, aby pohlcovala špičky nežádoucích impulsů z okolí. Po aplikaci tohoto odrušovacího prvku v podobě diody se stav výrazně zlepšil, avšak nedošlo k úplnému vymizení rušení. Postupem času se tedy ukázalo, že největším problémem jsou vodiče a bylo nutné je odstínit. Vámi zmiňované odrušovací prvky v podobě například RC členu jsem nezkoušel, avšak dle mých odhadů by systém reagoval podobně, jako u použití diody.

Pevně doufám, že jsem na Vaše otázky odpověděl srozumitelně.

Děkuji a přeji hezký zbytek krajského kola SOČ.
S pozdravem Radim Štefáček.