Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#23115
Eliška Karasová
Host

1.Příběh mé pratety mi převyprávěla má babička a ona svou tetu měla velice ráda. Vyprávění pro ni tedy nebylo vůbec snadné, ale přes všechno mi poskytla veškeré informace, které byly naší rodině známy. Osudy mé rodiny se zabývám již od základní školy, ale až v této práci jsem byla schopná zpracovat dané téma. Příběh naší rodiny, který v období války nebyl šťastný jsem popsala stručně v poznámce pod čarou. Napsala jsem to jen jako poznámku, protože jsem nechtěla odbíhat od hlavní myšlenky mé práce. Své tvrzení zakládám na svědectví mé babičky, která je v mé práci pamětnicí. Většinu informací jsem se snažila dohledat a verifikovat, ale část z nich je založena jen na vzpomínkách pamětníka.

2.Z uvedených zdrojů vyplývá, že v první linii se nacházeli muži z různých společenských vrstev, ale pro mou práci byli stěžejní právě ti, kteří měli nízké morální hodnoty. Určitě by to nebylo ode mne správné tvrdit, že takoví byli všichni. Ovšem to, že tam spousta takových mužů byla nelze popřít. Dále jsem si vědoma, že ve všech válečných konfliktech bohužel docházelo ke znásilňování. Dělo se to při První světové válce, válce ve Vietnamu a děje se to i ve válce v Afghánistánu, která stále probíhá. Je to smutná skutečnost, která
války provází. Vybrala jsem si tuto válku, protože k ní znám příběh, který mi dodal motivaci k tomu, abych dále hledala a zjistila si více informací. Mám k této práci i osobní vztah. Tím, že fenomén znásilňování ve Druhé světové válce zkoumám poměrně dopodrobna mi přišlo neadekvátní zmiňovat tento fenomén v jiných válkách jen okrajově. Tomuto tématu bych se ráda popřípadě věnovala v budoucnosti ve své další práci. I když se zajímám o historii více než třeba mí spolužáci a domnívala jsem se, že mám poměrně rozsáhlé znalosti, tak musím uznat, že už jen při hledání informací jsem zjistila mnoho věcí, o kterých jsem vůbec netušila, že se staly.

3.V archivech, které jsem kontaktovala v Ostravě a v Hlučíně, mi bylo sděleno, že záznamy na toto téma nemají. Při psaní práce jsem zjistila, že mnoho z mých vrstevníků o skutečnostech nemělo ani tušení, a přitom se jedná o poměrně mladou historii. Mým prvotním záměrem bylo informovat mé okolí a dostat téma do širšího podvědomí. Kniha na toto téma by byla určitě zajímavá, ale momentálně neplánuji žádnou napsat.