Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23112
Vladan Vítek
Host

Odpovídám Janě Tkáčikové
Největší potenciální skládka v okolí sledovaného toku se nachází až v Hrušově u části toku za sledovaným územím. Skládky jsou obecně v okolí sledovaných toků v dostatečné vzdálenosti od daného toky, aby daný tok neznečišťovaly. V okolí toků se však nachází haldy, odvaly, znečištěné půdy a sedimenty, které v potaz brány byly.