Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota F: elektrotechnika – informatika Odpověď na téma: Porota F: elektrotechnika – informatika

#23098
Dominik Liberda
Host

20T10DL100901A KVN Prediktor větvení
Jednak je tato odolnost způsobena tím, že výsledná predikce je spočítána ze 3, respektive 5 komponent – pokud v jedné (respektive ve dvou) z komponent dojde ke konfliktu, nevadí to, protože v dalších dvou (respektive třech) komponentách ke konfliktu nedošlo. Aby došlo k mispredikci, musí ke konfliktu dojít aspoň ve dvou (respektive ve třech) komponentách – a to se děje opravdu málo často.
Jedná se tedy o určitou formu redundance. Měl jsem za to, že jsem tuto informaci do práce přidal, ale asi se ztratila v průběhu upravování práce – budu se na to muset podívat.

Druhak je tato odolnost způsobena samotnou podstatou spojovaných PHT a dat, co jsou v nich uložená – obě PHT jsou stejného druhu (tj. spojeny jsou dvě Taken PHT, nebo dvě Not Taken PHT).
Tato vlastnost je klíčová, jelikož v Taken PHT bývá zhruba 90+% záznamů přijato/Taken (z toho asi 80% záznamů je ve stavu Strongly taken, zbylých 10% je ve stavu weakly taken. Pouze zhruba zbylých 10% říká Weakly/Strongly Not taken) – obdobně to platí i pro Not Taken PHT. Díky tomu je počet konfliktů v PHT ještě před sloučením opravdu nízký (protože většina záznamů říká to samé/jsou v nich uložená stejné data). Na tomto principu funguje Bimode prediktor (z kterého jsem tento princip převzal).
Pokud je tedy počet konfliktů ještě před sloučením nízký, tak po sloučení se počet konfliktů sice zdvojnásobí, ale dvakrát malé číslo je stále malé číslo.
Kdybych sloučil Taken a Not Taken PHT, tak počet konfliktů exploduje, protože v těch PHT jsou doslova uložena opačná data – v jednom je 80% záznamů ve stavu Strongly Taken, v druhém je 80% záznamů ve stavu Strongly Not Taken.

Pokud tedy spojíme tyto dvě vlastnosti – nízký počet konfliktů a fakt, že i když dojde ke konfliktu, tak to ještě nemusí znamenat mispredikci, tak dostaneme tu odolnost o které jsem v práci psal.

Děkuji a rád zodpovím jakékoliv další dotazy.