Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 12 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 12

#23096
Jan Krutiš
Host

1) V podstatě všechno, o ohni jako takovém se ve škole moc neučí. Velkou pomocí byla sbírka pokusů ze které jsem pár pokusů vybral. Obtížnou věcí je, že na téma oheň není skoro žádná psaná literatura, takže jsem musel většinu informací brát z internetových zdrojů.
2)Jak jsem zde napsal největší problém pro teoretickou část byl nedostatek informací. A když už jsem informace našel, tak byli těžko ověřitelné. Největším problémem pro praktickou část byla časová náročnost. U praktické části jsem strávil opravdu stovky hodin. Velkým problémem bylo sehnání kvalitního free to use softwaru pro stříhání videí. Dalším problémem zde bylo to, že většina těchto programů zanechávala vodoznak. Součástí mé praktické části práce je také DVD s pokusy. Toto DVD bylo také velmi obtížné vytvořit, jelikož jsem nikdy DVD netvořil a strávil jsem nad tím spoustu času než jsem to zase dal dohromady. Potom je zde také hledání programu na tvorbu DVD bez vodoznaku.
3) Video prezentaci jsem vytvořil, a ukazuji v ní složení videa, tedy svoji učební pomůcku. Také zde mluvím o pár vybraných pokusech, které jsou ve videu také ukázány. Jestli se chcete podívat na ostatní pokusy, které se ve videu nenachází, můžete kliknout na odkaz v popisku videa. To vás vezme na můj kanál, kde se nachází všech 12 pokusů.
Odkaz na moji video prezentaci, protože si myslím, že zde došlo k menšímu nedorozumění, je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=SMjFHEEK6zo&t=1s