Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#23077
Petra Kašová
Host

Dobrý den, posílám odpovědi:
1) Touto problematikou jsem se v rámci mé práce nezabývala. Má práce byla jednou z částí většího výzkumu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a konkrétně životností se zabývá někdo jiný. Na toto téma jistě existují studie, avšak mé téma toto nezahrnovalo.
2) Ano, výsledky mé práce toto naznačují. Měla jsem tu čest spolupracovat s týmem, který na tomto úkolu pracuje již několik let a má výsledky, které jsou publikovány na mezinárodních fórech. Z těchto výsledků s mým přispěním tedy vyplývá, že by nanotrubičky opravdu měly přispět k efektivnějšímu hojení a větší toleranci implantátu v těle.
3) Povrch celého kloubu modifikovat samozřejmě můžu, ale pravděpodobně by to nebylo efektivní. Toto už je otázka pro materialisty.