Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#23070
Jakub Svoboda
Host

Odpovědi na otázky pana Jaroslava Vošmery
1.Neuvažoval jste o možnosti umístění výtahové šachty pro osobní výtah, ikdyž to norma obytné budovy pro tento objekt nevyžaduje (lepší komfort majitelů bytů).
Ze začátku jsem nad výtahem uvažoval, ale poté jsem byty pro invalidy umístil do 1.Np a do vstupů vede rampa, takže celé 1.Np je bezbariérové.
Tyto byty jsou určené jako startovací, takže pro mladé rodiny, vím, že by mohli mít problém s kočárky, proto jsem v 1.NP umístil velkou kočárkárnu, kam si
rodiny budou moct dávat jak kočárky, tak například kola. V každém patře je navíc umístěna úklidová místnost, která může být po domluvě vlastníků bytů
použita jako kočárkárna.

2.Jaké jsou tepelné ztráty objektu, pokud byly vypočteny.
Tepelné ztráty jsem nepočítal, akorát jsem zjistil posouzení materiálu konstrukce pro obvodové zdivo. Součinitel prostupu tepla U mi vyšel 0,13 W/m2K1.