Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#23064
Richard Kvapil
Host

Odpověď č.1
toto by se samozřejmě muselo ošetřit uzákoněním věkové hranice. Já bych navrhoval 60 let. Od tohoto věku by se upustilo od testování PP a mohlo by se přejít k testování schopností řidiče(psychotesty, reakční testy)

č.2
Výuka by probíhala prostřednictvím specializovaných firem(odborníků). Samozřejmě by se muselo začít teoretickou průpravou(jak se chovat na místě nehody, jak se chovat k zraněnému a jaké jsou zásady PP). Poté by se přešlo k praktickému nácviku(imobilizace, resuscitace, vyproštění, obvazové techniky a techniky zaškrcení). To vše by se prokládalo modelovými situacemi, kde by se musely skloubit veškeré teoretické znalosti a praktické dovednosti.

č.3
Odporu bych se nebál, jelikož tento koncept by zbavil autoškoly povinnosti vyučovat PP a tím by mohly ušetřit hodně času.