Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#22985
Patrik Kula
Host

Vážená poroto, děkuji za zajímavé dotazy, pokusím se Vám na ně co nejlépe odpovědět.

-Fotran jsem se naučil v rámci této stáže, před tím jsem uměl programovat v Pythonu a v C++. Skupina MolDyn, pod kterou k jejíž práci jsem se připojil, pracuje ve Fortranu, proto v zájmu kompatibility jsem v něm musel také programovat.

-Algoritmus byl testován i pro funkce s více proměnnými. Například v kapitole 4.1 jsem testoval rychlost konvergence pro funkci s 28 proměnnými. V současné době testuji algoritmus na neuronových sítích, kde mohou být i stovky proměnných.

-Tato funkce se používá na generování náhodných čísel s normálním rozdělením, při dosazení náhodných čísel z intervalu (0,1) za r, nám dá číslo z intervalu reálných čísel s normálním rozdělením a maximem v nule. Tato funkce je pouze aproximací, protože implementace normálního rozdělení odvozené z e^(x^2) je velmi výpočetně náročná a pomalá.

-Co se týká dotazu ohledně mutace, nejsem si jistý, co přesně máte na mysli. Nicméně mutace je operátor náhody, který přesune jedince do odlišného místa na ploše a hodnota v tomto místě může být buď nižší nebo vyšší. Pokud je nižší (jedinec je slabší), tak s největší pravděpodobností nebude mít možnost se rozmnožit. Naopak v případě, že bude vyšší, bude mít velké množství potomků a populace se začne přesouvat jeho směrem a tím pádem se přesune z minima pryč. Nalezení globálního minima je zaručené právě díky mutaci. Vzhledem ke složitosti některých funkcí a velikosti prohledávaného prostoru k tomu nemusí dojít v omezeném čase. V těchto případech se musíme spokojit s lokálním minimem s dostatečně vysokou hodnotou.