Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#22974
Renata Milerová
Host

Dobrý den,

zde jsou první otázky na některé z vás, další otázky budou následovat.

Jana Žurková
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace
Neplodnost a asistovaná reprodukce
Otázky:
V jakých místech jste sbírala data?
Ptala jste se lidí na ulici nebo jste si vybrala určitou skupinu lidí?
Učinila jste lidem zpětnou vazbu se správnými odpověďmi?

Anna Stejskalová
Mendelovo gymnázium, Opava
Postoj dnešní společnosti k očkování
Otázky:
Brání očkování proti tuberkulóze vzniku samotného onemocnění?
Ve své práci uvádíte, že se přikláníte na stranu těch, kteří preferují očkování. Necháte své dítě očkovat? Pokud ano, proč, a pokud ne, uveďte prosím také své důvody.

Martina Hábová
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace
Znalost epilepsie mezi středoškolskými studenty
Otázky:
Je nutné po každém záchvatu člověka s již známou a léčenou epilepsií hospitalizovat?

Vojtěch Krobot
Mendelovo gymnázium, Opava
Environmentální faktory Parkinsonovy nemoci – brožura pro pacienty
Otázky:
Opravdu byste doporučil lidem kouření jako prevenci proti vzniku této nemoci?
Jak dlouho jste se tomuto tématu a samotné práci věnoval?