Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#22968
Anežka Cimrmanová
Host

Odpověď na otázky od pana Ing. Vojíře

1. Parkování pro majitele bytu je řešeno 2 způsoby – parkování v podzemních garážích a parkování na pozemku. Na pozemku jsem navrhla menší parkoviště s 10 parkovacími místy z toho jsou 2 parkovací místa pro imobilní. V podzemních garážích je 28 parkovacích míst, což splňuje požadavek projektu, který byl 1,1 parkovacího místa na 1 byt.

2. Výtah jsem navrhla s myšlenkou toho, že by toto mělo být startovací bydlení nebo bydlení pro rodiny s dětmi a také je tu možnost bydlení pro starší lidi. Rodiny s dětmi mají kočárky a vynášet je po schodech je náročné, pro starší lidi je pravě problém chodit po schodech a často jsou omezeni na pomoc při chůzi po schodech od ostatních, proto jsem zvolila výtah. Další výhodou výtahu jsou nákupy, nemusíte je stejně jako kočárek vynášet po schodech. Dle mého názoru je výtah v dnešní době v bytových domech základní standart i požadavek a také může zvednout cenu bytu.

Anežka Cimrmanová