Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#22937
Jitka Sýkorová
Host

Kariogenní účinky stravy u dětí mladšího školního věku

1. Plánujete navázat na tuto práci dalším výzkumem, či edukací s podobným zaměřením (tj. stravovací návyky u dětí například již předškolního věku – vidíte problém i v tomto věkovém období)?
2. Chcete se věnovat dětské stomatologii i v budoucnu?