Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#22916
Alena Slámová
Host

Dobrý den Eliško,
mám na Vás následující otázky:
1. V jedné z anketních otázek jste se ptala, zda vypracuje student na základě četby referát sám. Není možné, že ho student vypracuje sám, ale částečně s použitím internetu?
2. Vzor pro četbu – není možné, že si žák nezvolil rodiče z toho důvodu, že ho v současné době číst nevidí?
3. Když byste chtěla zjišťovat využití volného času: máte představu, kolik volného času by se tam pravděpodobně pro čtení našlo?