Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 2 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 2

#22901
Lenka Zerzová
Host

Výpočty balistických drah – otázky porotce:

Které vzorce jste použil pro vámi vytvořený vzorec 1 (str.9)? Můžete naznačit postup?
Co je dnový sací odpor?
Zkoumal jste, jak ovlivňuje dráhu vlhkost vzduchu? Při výpočtech zmiňujete suchý vzduch.
Vaše výpočty jste ověřoval pomocí softwaru Balistika pro každého, který jste sám (ve spolupráci) vytvořil. Ověřoval jste je i jiným softwarem?