Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#22892
Jitka Sýkorová
Host

1. Co právě Vás vedlo k volbě tohoto tématu? 2. Jak dlouho jste se výzkumem zabývala (časová linka sběru dat)?