Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#22885
Jaroslav Vošmera
Host

Dobrý den,
otázky pro pana Matěje Škorpíka:
Jaké byly cíle Vaší práce?
Co jste chtěl na modelu ČOV ověřit?

otázky pro
slečnu Michaelu Heralovou a pana Ondřeje Řepu:
Bude se výstava vyvíjet dále v čase?
Jak bude možné výstavu propagovat za účelem zvýšení návštěvnosti?

otázky pro slečnu Anežku Cimrmanovou:
Budete na Vaší práci pokračovat, tak aby byla dokončena do stupně projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí případně společného povolení?
Bylo pro bytové domy zpracováváno podrobnější hodnocení energetické náročnosti? Je uvedeno, že se má jednat o pasivní domy.

otázky pro pana Jakuba Svobodu
Neuvažoval jste o možnosti umístění výtahové šachty pro osobní výtah, ikdyž to norma obytné budovy pro tento objekt nevyžaduje (lepší komfort majitelů bytů).
Jaké jsou tepelné ztráty objektu, pokud byly vypočteny.