Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16

#22882
Petr Benda
Host

Na str. 10 – „V období starověkého Říma, kde se objevuje tanec jako součást divadelních představení takzvaný ballet de cour.“ Můžete mi vysvětlit spojitost období starověkého Říma a typu představení ballet de cour?
Na str.13 -„Jiří Kylián – jedná se o nejslavnějšího představitele neklasicistního tance…“ Jedná se o přepis či správné stylové či dobové označení tohoto tance? Kdo je autorem předlohy následně upravovaného textu scénáře Malé mořské víly? Která část představení je autorce bližší – činoherní či taneční? A proč?