Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 5,8 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 5,8

#22854
Roman Veselský
Host

Milí studenti,
prostudoval jsem vaše práce a ke každé z nich posílám otázku.

Přeji příjemný čas při jejich odpovídání.
Roman Veselský

Fyzikální a chemické vlastnosti vod a mineralogie sekundárních nerostů v lomu Pohled
V anotaci je uvedeno, že jste zkoumali fyzikální a chemické vlastnosti vod v lomu Pohled, a to konkrétně pH, Eh, konduktivitu, vydatnost výtoků a obsah vybraných iontů – Fe, Zn, Pb, As a sírany. Tyto uvedené parametry však neodpovídají parametrům měřeným. Byl v kombinaci s pH měřen oxidačně-redukční potenciál (Eh)? Pokud ne, proč nebylo zapotřebí oxidačně-redukční potenciál měřit? Jakým způsobem jste měřili vydatnost výtoků?

Boj s plasty
Jakými zdroji jsou podložena číselná data v úvodní části práce?

Zelená architektura a využití dešťové vody
Na základě čeho jste určili hodnoty jednotlivých parametrů výpočtu (plocha střechy 125 m2, tloušťka substrátu 100 cm)?