Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#22778
Kateřina Barcuchová
Host

Název práce: Kdybych se narodil před sto lety v tomhle městě… aneb problematika mladých mužů na Těšínsku v letech 1938–1948
Autor: Kateřina Balcarová
Škola: Gymnázium, Třinec, p. o., Komenského 713, 739 61 Třinec
Video: https://www.youtube.com/watch?v=we59pttn4JM&feature=youtu.be

Otázky poroty:
1. Velmi se mi líbila desková hra o životě Vašeho pradědy, kterou jste vymyslela.
Proč se ve své práci věnujete vzniku Těšínského knížectví na konci 13. století, vydání těšínského zemského zákoníku v 16. století, evropským dějinám ve 20. století a téměř úplně pomíjíte národnostní spory na Těšínsku na konci 19. století a 1. polovině 20. století?

2. Autorce se podařilo zobecnit osud Josefa Balcara a nalézt traumata, která sdílel s generací mladých mužů na Těšínsku (národnostní nevyhraněnost, 2. sv. válka, poúnorová perzekuce, …). K jaké národnosti se J. Balcar hlásil, by se dalo zjistit ze sčítacího operátu z roku 1930, který je uložen v Národním archivu v Praze. Lze jej získat, pokud je známo čp. domu, kde Balcar bydlel. Velmi kladně hodnotím deskovou hru. Jedná se zásadní obohacení celé práce, které jednoznačně povede k popularizaci daného tématu mezi školní mládeží.
Josef Balcar se cítil jako Čech, ale chodil do německých škol? Jak základní, tak i střední? Většinou česky smýšlející rodiče posílali své děti do českých základních škol a Vy v práci uvádíte německé ekvivalenty obou škol?
Oslovila jste Národní archiv v Praze, aby Vám zaslali sčítací operát? Pokud mluvím o národnosti, snažila bych se získat dokument, kde toto bude uvedeno. Někdy bývá i na školním vysvědčení. Obrátila bych se na Státní okresní archiv Karviná. Stejně tak musel Josef Balcar žádat po válce o československé státní občanství a v žádosti by mohly být uvedeny informace o něm.

3. Pro mě byla práce velmi zajímavá, prostřednictvím osudů Josefa Balcara jsem si uvědomila zase z jiného úhlu pohledu, a četla jsem to jako poutavou knihu, jak těžké a nepřehledné byly osudy lidí v pohraničních oblastech, speciálně v Těšínském Slezsku, kde mám spoustu známých. Velmi oceňuji deskovou hru a zajímalo by mě, jestli jste se pokusila nabídnout nebo jste o tom vůbec uvažovala, tuto deskovou hru jako prostředek k výuce na Vaší škole případně na jiných školách? A myslíte, že by to mělo cenu – jaký byl ohlas mezi studenty, líbila se jim, nebo ji hráli jen proto, aby Vám pomohli?