Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22761
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

SOŇA FIALOVÁ – VEGANSTVÍ A REAKCE SPOLEČNOSTI

prezentace:
https://youtu.be/tvdoYO1Mhy4

Z práce je patrný Váš velmi pozitivní vztah k veganství, oceňujeme, že jste se snažila toto téma zpracovat neutrálně a vyhnula jste se zbytečným invektivám na na adresu „masožravců“. Přesto ale bychom doporučili práci rozšířit o další relevantní zdroje, výzkumy, studie k danému tématu, aby se zvýšila celková odbornost textu. Všechny údaje je potřeba také patřičně „zazdrojovat“. Výzkumnou část tvoří 3 dotazníková šetření,velmi pozitivně jsme hodnotili především, že máte v práci uvedeny hypotézy a dokonce i diskuzi výsledků!

Otázky:
1. Jaké další využití má Vaše práce?
2. V blízkém okolí jednoho z porotců mladý člověk zkolaboval při horském výstupu a skončil na dialýze se selháním ledvin. Dle lékařů byl stav kritický právě kvůli tomu, že mladý muž byl vegan. Zmíněný mladý člověk začal jíst znovu maso, protože měl pocit, že extrémně zapomíná, začalo mu to dělat problémy v profesi IT. Četla jste nějakou studii na téma veganství/vegetariánství a problémy s pamětí, popř. jinými kognitivními schopnostmi?
3. Když hovoříme o mase ze stresovaných zvířat z velkochovů plném antibiotik, myslíte, že produkty pro vegany/vegetariány jsou 100% zdravé? Není to v tomto segmentu podnikání stejné jako jinde a důležitý je zisk?
4. Kolik respondentů se účastnilo jednotlivých dotazníkových šetření?
5. Je něco, co Vás při zpracovávání výsledků výzkumu překvapilo?
6. Co Vám veganství dalo a vzalo?