Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22746
Markéta Janíková
Host

Obor č. 15
ANETA ODRIHOCKÁ – PROMĚNY ARCHETYPÁLNÍCH POSTAV ADAMA A EVY V ČESKÉ POEZII ĚÉ. STOLETÍ

prezentace:
https://youtu.be/guiCAinluhE

Práce velmi zdařilá, výborně zpracovaná po řemeslné/odborné i formální stránce. Určitě by si zasloužila další rozšíření, tj. hlubší ponor do daných děl a symboliky jednotlivých motivů, některé prvky jsou zmíněny jen v náznaku.

Dobré prezentační a komunikační dovednosti (prezentace).

Otázky:
1. Z jakého důvodu jste si vybrala právě archetypy Adama a Evy?
2. Jakým způsobem jste vybírala díla pro rozbor? Proč právě tato díla?
3. V čem spatřujete hlavní přínos Vaší práce?