Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ Odpověď na téma: 42. KK SOČ

#22717
Filip Bureš
Host

Martiník Matěj – Stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů v organických pigmentech

Videoprezentace: https://youtu.be/AJE-1fT4paA

Otázky poroty:
1. V úvodu píšete, že se dioxiny vyskytují v přírodě v kaolínu a bentonitu. Proč právě v těchto materiálech?
2. Byla provedena GC/MS analýza původních vzorků, tedy před samotnou extrakcí?
3. Byly provedeny i jiné analýzy vzorků po extrakčním postupu?
4. Proč se hexanové extrakty protřepávaly s koncentrovanou kyselinou sírovou?
5. Jaká je toxicita chlorovaných dioxinu v porovnání s nesubstituovaným dioxinem resp. s jinými známými deriváty?