Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ Odpověď na téma: 42. KK SOČ

#22716
Filip Bureš
Host

Filipi Kateřina – Uvolňování verapamil hydrochloridu z léčiv při různých teplotách

Videoprezentace: https://youtu.be/V8Bt5sZsG68

Otázky poroty:
1. Byla provedena kalibrační řada UV/VIS spekter verapamil hydrochloridu?
2. Jaká jsou maximální množství verapamil hydrochloridu v jednotlivých léčivech?
3. Na základě jaké hypotézy či testů jste pro vyhodnocení kinetiky disoluce použila I. řád?
4. Jak byste interpretovala data v Obrázku 21. na straně 33 (jedná se o graf ln k vs. 1/T)?
5. Každým odběrem vzorku (3 ml) došlo ke změně koncentrace uvolňovaného léčiva ve zbylém disolučním médiu, jak bylo toto zohledněno?