Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22690
Adéla Götzová
Host

Za nejproblematičtější považuji invazní druh považuji právě zlatobýl, jelikož se vyskytuje na daném území nejvíce a tvoří vysoce monokulturní porosty a tím snižuje druhovou rozmanitost dané lokality.
Na invazní potenciál druhu má místo výskytu určitě vliv značný. Pokud je danému druhu v lokalitě umožněn přísun diaspor a současně není tento invazní druh regulován, pak se rychle a expanzivně šíří. I například taková neobhospodařovaná pole, která nejsou neustálým pěstováním zemědělských plodin ochuzována o živiny, představují perfektní místo pro invazi.