Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 01, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 01, 18

#22635
Klára Brázdilová
Host

Vážený pane Hodle,
děkujeme Vám za Vaše dotazy a velmi rádi Vám vše upřesníme.

K otázce A:
a) Dokážete podrobněji popsat algoritmus generování rozpisu? Použili jste některý z obecně známých či svůj? Píšete, že je kdykoliv možné rozpis přegenerovat, pokud s ním není organizátor spokojen. V čem bude přegenerovaný rozpis jiný?

Algoritmus generování rozpisu je čistě naší prací, neboť formát soutěže Verbattle je atypický (soutěží proti sobě vždy 3 týmy) a neexistuje pro něj obecně známý algoritmus, jako například pro soutěže, ve kterých soutěží dvojice stylem „každý s každým“ či čtyři dvojice.
Algoritmus nejdříve načte z databáze data o týmech, které se soutěže účastní a pak ověří všechny nutné podmínky, např. zda je počet týmů dostatečný k vygenerování rozpisu.
Samotné generování funguje tak, že se vybere náhodně nějaký tým, následně algoritmus zjistí, které oponenty je možno k již vybranému týmu přiřadit a z nich náhodně vybere.

Detailní popis algoritmus včetně ukázek kódu se nachází v textové části práce ve 4. kapitole od strany 17 po stranu 26.

Při přegenerování rozpisu se stejnými vstupními daty hraje roli náhoda a některé týmy by měly soutěžit proti jiným oponentům, než v předchozím rozlosování. K přegenerování dochází zpravidla v souladu s nahlášeným odjezdem týmu ze soutěže, jelikož se jedná o nadregionální soutěže a účastní se zpravidla školy ze čtyř moravských krajů a vzhledem k náročnosti spojení hromadnou dopravou je dána některým účastníkům, kteří to nahlásí s předstihem možnost účasti v dřívějších debatách v třetím kole (rozumíme tomu tak, že zpravidla proběhnou 3 kola debaty, každé kolo probíhá v několika místnostech a v každé místnosti debatuje počet týmů dělitelný třemi a to 3 a více týmů dle časových možností, tzn. v jedné místnosti po sobě probíhají jednotlivé debaty).

Druhý důvod přegenerování souvisí s vaší otázkou C. Může se stát, že se nějaký tým nebude moci soutěže zúčastnit a v takovém případě se rozpis přegeneruje s jinými vstupními daty.

K otázce B:
b) Kde organizátor vyhlašuje novou soutěž, resp. provádí rozlosování? V dokumentaci by bylo dobré mít i uživatelskou část.

Organizátor vyhlašuje soutěže zpravidla měsíc před jejich konáním – rozumějte zasílá propozice a zpřístupní přihlašování týmů. V této fázi organizátor využije vlastní sekci webu pro správu událostí, kde může vytvořit událost či nějakou upravovat a tím se nám uloží data do databáze a je možné, aby se účastníci do ní registrovali. Po uzavření registrace, to je do termínu, kdy se mohou týmy registrovat provede organizátor rozlosování registrovaných týmů a přiřazení registrovaných rozhodčích. Všechny tyto úkony provede v rámci odkazů na rozcestníku, které jsou dostupné pouze jemu. Spravuje-li více událostí vybere z rolovací nabídky událost, kterou chce právě rozlosovat (stejně jako při vytváření soutěže), otevře si potřebný okaz (třeba pro rozlosování týmů), vybere soutěž, stiskne tlačítko “rozlosovat” a tím proběhne algoritmus na rozlosování, který je popsán výše. Po tomto úkonu je možné provést další přelosování se stejnými vstupními daty nebo s rozdílnými vstupními daty.

Organizátor zveřejňuje rozlosování na zobrazovacím zařízení na místě v den zahájení soutěže. V ten stejný den je zobrazení rozlosování pouze pro čtení dostupné i na veřejném linku na webu, aby si každý účastník mohl kdykoliv ověřit kdy a kde má být.

V dokumentaci je uživatelská část popsána velmi zběžně. Dokumentace je více zaměřena na technickou část věci, na kterou se ptáte ve své otázce A. Avšak celé prostředí je velmi intuitivní a uživatelská část je ukázána v naší video prezentaci. V případě potřeby je možné texty a ilustrace o uživatelské části více rozšířit.

K Vaší otázce C:
c) V práci píšete „Vzhledem k formátu soutěže musí být počet týmů dělitelný třem“ Co se stane v případě, že se soutěže neúčastní počet týmů dělitelných 3? Ale přihlásí se třeba 7 týmů? Jak se toto řeší prakticky?

Soutěže se vždy, vzhledem k jejímu charakteru, účastní počet týmů dělitelný třemi. Organizátor/hostitelská organizace vždy zajistí dva týmy navíc, kdyby došlo k výpadku týmů přímo v den soutěže. Tyto týmy jsou dle dohody s účastníky buď soutěžní nebo nesoutěžní (tj. jejich výsledky se nepočítají do celkových výsledků. V systému se však zobrazují jako normální soutěžící a organizátor vydá pouze informační pokyn který je pak zveřejněn společně s výsledky. V tuto chvíli již pracujeme na rozšíření které výsledky zaznamená a ukáže teoretické výsledky tj. jako by byly týmy soutěžní a druhý sloupec výsledků, kdy jsou týmy nesoutěžní).

To zda se budou nebo nebudou reflektovat jejich výsledky záleží hlavně na předem dané podmínce, kolik týmů může nastoupit do soutěže za jednu instituci, aby podmínky pro všechny instituce byly rovné a všechny instituce, rozumějte školská zařízení, měla stejnou šanci na vítězství v soutěži.

S pozdravem
Klára Brázdilová, Hynek Pavlacký