Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22430
Denisa Dvouletá
Host

Petr Machala: Co považujete ve své práci za největší přínos?

Za největší přínos ve své práci považuji to, že díky vytvořeným brožurám, pracovním listům a brzy i letákům mohu dosáhnout toho, aby lidé věděli, jak se v situacích podobných situaci vylíčené v příběhu zachovat. Chtěla bych, aby se v obdobných situacích lépe orientovali. Sama jsem se dotazovala několika starších pracujících, zda by věděli, jak se zachovat. Zjistila jsem, že nikdo z nich neměl přesný přehled o svých možnostech. Tedy brožury a letáky mají smysl.