Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#22317
Ellen Lesovská
Host

Dobrý den, všem děkuji za otázky.

Petr Machala: Jaký je oficiální postoj katolické k homosexuálně orientovaným kněžím a věřícím?
Na tuto otázku jsem odpověděla u předchozího příspěvku.

Irena Nováková:
1) Jak jste se dozvěděla o pastoraci LGBT komunity v Londýně a jakým způsobem jste se na ni kontaktovala?
1) Můj známý kněz, provinciál jezuitů P. Petr Přádka, strávil vloni 6 měsíců v komunitě jezuitů v Londýně, kde se setkal i s komunitou LGBT, protože jejich setkání probíhá právě v jezuitském kostele na Farm Street. Dozvěděla jsem se o tom tedy od něj. Napsala jsem jim potom dotaz na veřejný email, který je na jejich webu. Musím říct, že jejich reakce byla velmi vstřícná. Jistě by proto nebyl problém, kdyby se někdo z české církve chtěl s nimi kontaktovat a načerpat nové zkušenosti a tipy, které s pastorací LGBT komunity mají. Jedná se o velmi otevřenou skupinu lidí.

Pavel Lečbych:
1) V práci píšete, že v pastorační péči o homosexuálně orientované osoby má česká církev velké nedostatky. Pozorujete u vrcholných církevních představitelů snahu to změnit?
1) Jedním z důvodů, proč jsem se o tomto tématu chtěla dozvědět více a začala jsem se mu věnovat, byl také ten, že jsem právě žádnou snahu ke změně nepociťovala. Začala jsem hledat trochu hlouběji, kde jsem narazila na mně neznámé jméno Lukáš Engelmann a zjistila jsem si o něm trochu více informací. Na ČBK (Česká biskupská konference) byl od LGBT komunity podán požadavek, jestli by tato komunita mohla mít nějakého kněze, který by se právě této pastorační péčí o homosexuální osoby věnoval. Ostravská diecéze vybrala P. Lukáše Engelmanna, který byl poslán do Říma, kde vystudoval obor psychologie s výcvikem v psychodynamické terapii. Věnuje se činnosti pro osoby hendikepované a osoby s homosexuální orientací. Také jsem z podkladu zkoušek pro ustanovení farářem našla informaci, že téma pastorace homosexuálů je jedním z témat zkoušených při tzv. farářských zkouškách. V těchto zkouškách je 31 témat; zásada pro pastoraci homosexuálů a osob s jinou nestandardní sexualitou je již na třetím místě (https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/297_00297/28-zkousky-pro-ustanoveni-fararem.pdf). Abych odpověděla na otázku, ano, po podrobnějším hledání jsem došla k závěru, že snaha zahájit a udržet pastorační péči o homosexuály je patrná, ovšem velmi málo zřetelná.

Martin Krčál:
1) Diskutovala jste toto téma i se svými spolužáky, kamarády apod.? Je ochota o tématu diskutovat?
1) Studuji na církevní škole, kde jsem se setkala s osobou, která si v době studia procházela svým coming outem a rozhodně to neměla, ani nemá jednoduché. Co mě osobně překvapilo, byl pozitivní přístup a snaha o pochopení této osoby ze strany učitelů na naší škole. Samozřejmě se daná osoba ocitla i v nelehkých a nepříjemných situacích, kterými si kvůli jednomu ze zaměstnanců musela procházet, to se ovšem vyřešilo. Tato osoba se mi stala velmi blízkou, proto se i pro mě toto téma stalo velmi diskutované. Jelikož mě hodně zajímalo, co tito jedinci prožívají, začala jsem se o tom bavit i se svými kamarády. Se spolužáky jsem toto téma diskutovala především, když jsem se rozhodovala, jestli je dobrý nápad na dané téma vůbec začít práci psát. Váhala jsem právě z toho důvodu, že se ke mně ze strany spolužáků i některých učitelů dostávaly názory, že se můžu setkat i se silně odmítavými postoji a kritikou. Většinou jsem se však s neochotou o tomto tématu diskutovat nesetkala, i když to je pro někoho zjevně nepříjemné téma.

2) Částečně jste to už nastínila v práci, nicméně proč církev není ochotná se rychleji přizpůsobovat době, ve které působí?
2) Myslím, že církev není ochotna rychleji se přizpůsobovat době, ve které působí, protože si chrání své trvalé hodnoty. Tyto hodnoty se opírají o Písmo svaté, které je z hlediska církve neměnné.

3) Pokud můžete posoudit – máte pocit, že je výrazný rozdíl u řadových kněží v pohledu na homosexualitu a její přijímání či odmítání? Není to i pro ně obtížné se rozhodnout, jak přistupovat k pastoraci homosexuálů?
3) Pohled kněží na homosexualitu by mohl být dobrým námětem na případný budoucí výzkum, bohužel jsem se tím ve své současné práci nezabývala. Každý kněz má rozdílný názor a já osobně bych mohla posuzovat jen z velmi malého množství informací, které jsem získala od sobě známých kněží. Jediné, co můžu, je projevit svůj názor, který se zastává toho, že v církvi i u kněží existuje nadále více názorů na homosexualitu. Jak postupovat k pastoraci homosexuálů určitě není jednoduché rozhodnutí, nicméně se v rámci praktické pastorace s tématikou homosexuality pracuje.

Ellen Lesovská